SomIT – podpora vzdelávania inovatívnych informačných a komunikačných technológií pre žiakov stredných škôl

Kód projektu: 312011AMQ7

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Trvanie projektu: apríl 2021 – december 2022

Celková zazmluvnená suma: 180 809,58 €

Počet žiakov: 571

Štyri partnerské školy

v Košiciach a Prešove.

571 žiakov

zo stredných škôl

Interaktívna platforma

dostupná pre školy

Partnerské organizácie
Evanjelická spojená škola, Prešov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov
Gymnázium Poštová, Košice
Gymnázium Šrobárová, Košice

5

Počet lektorov

571

Počet žiakov

PLATFORMA

Získaj vzdelávacie materiály na inovatívnej platforme

Vďaka projektu sme mali možnosť vyvinúť platformu a nahrať vzdelávacie materiály pre všetkých žiakov partnerských škôl, učiteľov a taktiež ďalším záujemcom o kurz.

Vývoj webových aplikácií

Microsoft Server Admin

Python a programovacie jazyky

Ⓒ Copyright. SomIT