"SomIT je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora nekomerčného vzdelávania v nových informačných technológiách pre deti, mládež aj dospelých. Našou misiou nie je nahradiť tradičné vzdelávanie, ale ponúknuť doplnkové vzdelávanie v IT ako cenný zdroj informácií a zručností."

Ing. Daniel Bača

Predseda združenia OZ Som IT

Vyškolili sme1,200 ľudí na Slovensku

Zlepšujeme šancu o 117% conversions from the first quater

Over 82% increament on demo call bookings & growth

Hrdým členom WUG Slov

SomIT s hrdosťou podporuje WUG Slovensko, dobrovoľné a neziskové združenie IT profesionálov, nadšencov a koncových používateľov. S pobočkami v Bratislave, Trenčíne, Košiciach a Žiline sme centrom pre spoluprácu a vzdelávanie v IT.

Ⓒ Copyright. SomIT