SOM IT SúŤAŽ

Pravidlá súťaže

Pravidlá Súťaže o 12 x Hive Beans Pop Bezdrôtové Slúchadlá

1. Účastníci: Súťaž je otvorená pre prvých 300 študentov zo 4 partnerských škôl zapojených do projektu SomIT. Účasťou v súťaži účastníci súhlasia so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko a email) za účelom tejto súťaže. Osobné údaje nebudú použité na komerčné účely.

2. Cena: Celkovo bude rozdaných 12 bezdrôtových slúchadiel Hive Beans Pop, pričom každá zo 4 zapojených škôl získa 3 ceny pre svojich výhercov.

3. Ako súťažiť: Študenti musia odpovedať na 10 otázok prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na www.somit.sk/sutaz. Každý súťažiaci môže súťažiť a byť zapojený do súťaže iba raz.

4. Uzatvorenie súťaže: Súťaž končí 28.2.2024. V prípade, že sa nenaplní počet 300 študentov, počet cien bude zodpovedajúco znížený a súťaž sa otvorí v ďalšom kole v marci 2024.

5. Vyhlásenie výhercov: Informácie o výhercoch budú zverejnené 28.2.2024 o 17:00 na www.somit.sk a na jednotlivých zapojených školách.

6. Ochrana osobných údajov: Zapojením do súťaže účastníci potvrdzujú, že súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov organizátormi súťaže za účelom identifikácie výhercov a distribúcie cien. Osobné údaje nebudú využívané na iné účely.

7. Podpora vzdelávania: Táto súťaž je súčasťou projektu SomIT, ktorý má za cieľ podporiť vzdelávanie v oblasti inovatívnych informačných a komunikačných technológií pre stredoškolákov. Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

8. Organizátor: Súťaž organizuje team SomIT v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Držíme všetkým účastníkom palce a tešíme sa na vaše odpovede! Team SomIT

Ak máš otázky, tak nás kontaktuj.

Ⓒ Copyright. SomIT