SomIT

Som IT AJ TY?

Kto sme

Občianske združenie Som IT vzniklo na podporu nekomerčného vzdelávania detí, mládeže a dospelých v oblasti nových informačných technológií. Hlavným poslaním OZ SomIT nie je nahradiť klasické vyučovanie, ale má byť brané ako doplnkové vzdelávanie v oblasti informačných technológií.
Jednou z týchto aktivít je technické a finančné zabezpečovanie WUG Slovensko.

WUG Slovensko

WUG (Windows User Group) je dobrovoľné a neziskové združenie IT profesionálov, programátorov, počítačových nadšencov ako aj koncových používateľov systému Windows a iných IT technológií. Členmi sú nie len správcovia sietí, profesionáli z oblasti IT, či certifikovaní konzultanti, ale aj študenti či bežní ľudia zaujímajúci sa o IT technológie.

Myšlienka na podobné združenie existovala už v dobách Windows NT 4.0, t.j. približne od roku 1997, kedy takéto skupiny vznikali v Nemecku a Amerike. Na Slovensku sa podarilo túto myšlienku po prvý krát zrealizovať v Bratislave v máji 2005, podľa vzoru úspešne rozbiehajúcich sa pobočiek WUG v Českej republike a následne v roku 2008 vznikli na Slovensku ešte aj pobočky v Košiciach a v Trenčíne. Najnovšie na konci roku 2015 sa rozbehla aj pobočka v Žiline.

WUG Slovensko - základné informácie

Pobočky máme v Bratislave, Trenčíne, Košiciach a v Žiline.

Projekt

„SomIT – podpora vzdelávania inovatívnych informačných a komunikačných technológií pre žiakov stredných škôl“

Kód projektu: 312011AMQ7

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Trvanie projektu: apríl 2021 – december 2022

2% z dane

Tento rok máš možnosť prispieť 2% z dane z príjmu. Boli by sme radi, ak ich poukážeš pre našu organizáciu. Ak nie si zárobkovo činný, informuj svojich rodičov, priateľov a blízkych, nech aj oni majú možnosť podporiť naše prednášky. Ďakujeme

Naše údaje:

OZ SomIT, Občianske združenie

Jánošíkova 26, 080 01 Prešov

IčO 42340837

Kontakt

Ing. Daniel BAčA - predseda OZ SomIT

tel. číslo: 0903 / 772 184

e-mail: daniel.baca@somit.sk

IčO 42340837

DIč 2023757670

IBAN SK7883300000002200706074

BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX

© 2021 OZ SomIT