Posúvame IT vzdelávanie ďalej

Som IT. Aj ty?

Pripojte sa k SomIT a podporte nekomerčné vzdelávanie v oblasti informačných technológií pre všetky vekové kategórie.

Partnerské organizácie

Víťazi štýlových sluchátiek sa stávajú:
Dominik F., Samuel V., Marek H. - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov.
Emma P., Veronika T., Tibor T. - Gymnázium Poštová, Košice.
Jakub P., Ján Š., Peter U. - Gymnázium Šrobárová, Košice

Tešíme sa aj na ďalšie zapojené školy, kde stále máme 3 skvelé ceny!

SÚŤAŽ O 12 X HIVE BEANS POP

Poď s nami súťažiť do 1.6.2024!

Každá zo 4 partnerských škôl získa tri ceny pre svojich výhercov. Informáciu o výhercoch nájdeš na www.somit.sk 1.6.2024 o 17:00 a ceny na svojej škole.

Všetci účastníci sú zaradení do ďalšieho žrebovania. Uskutoční sa 1.6.2024, pokiaľ sa za prihlási viac ako 25 žiakov z jednej zo 4 partnerských škôl.

Držíme palce v hre o ďalšie 3 ceny!

Pravidlá súťaže

"SomIT je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora nekomerčného vzdelávania v nových informačných technológiách pre deti, mládež aj dospelých. Našou misiou nie je nahradiť tradičné vzdelávanie, ale ponúknuť doplnkové vzdelávanie v IT ako cenný zdroj informácií a zručností."

Ing. Daniel Bača

Predseda združenia OZ Som IT

Vyškolili sme viac ako 600 ľudí na Slovensku

Zlepšujeme šancu o 117% pre IT práce

Viac ako 82% ľudí sa zlepší vďaka kurzu

SomIT – podpora vzdelávania inovatívnych informačných a komunikačných technológií pre žiakov stredných škôl

Kód projektu: 312011AMQ7

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Trvanie projektu: apríl 2021 – december 2022

Celková zazmluvnená suma: 180 809,58 €

Počet žiakov: 571

Štyri partnerské školy

v Košiciach a Prešove.

571 žiakov

zo stredných škôl

Interaktívna platforma

dostupná pre školy

Hrdým členom WUG Slovensko

SomIT s hrdosťou podporuje WUG Slovensko, dobrovoľné a neziskové združenie IT profesionálov, nadšencov a koncových používateľov. S pobočkami v Bratislave, Trenčíne, Košiciach a Žiline sme centrom pre spoluprácu a vzdelávanie v IT.

Ⓒ Copyright. SomIT